PAT

 

ANGER HOT

PAT
MEDAVITA CAMPAIGN

Anger model Patrycja Kielak in the advertising campaign of the Medavita brand.

Modelka Anger models Patrycja Kielak   w kampanii reklamowej marki Medavita.

PAT YOSHE CAMPAIGN

Rising Polish model Pat  Kielak in the latest Yoshe brand campaign.

Wchodząca polska modeka Pat Kielak wizerunkiem najnowszej kampanii marki Yoshe.

PAT DIVERSE CAMPAIGN

Longing for freedom in the latest photo shoot with Pat.

Tęsknota za wolnością w najnowszej sesji zdjęciowej z udzialem Pat.

BOOK POLAS INSTA